• Tiroid sintigrafisi
 • Tiroid uptake çalışması
 • Tiroid ultrasonografisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Adrenal korteks sintigrafisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Gasrtoözofageal reflü sintigrafisi
 • Hepatobiliyer sintigrafi
 • Karaciğer dalak sintigrafisi
 • Karaciğer hemanjiom görüntüleme
 • GIS kanama çalışması
 • Meckel divertikülü araştırması
 • Mide boşalma sintigrafisi
 • Enfeksiyon odağı araştırması
 • Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Selektif dalak sintigrafisi
 • Beyin perfüzyon SPECT
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinel lenf nodu çalışması
 • İntraoperatif gamma prob uygulaması
 • Kemik sintigrafisi
 • Kemik dansitometrisi
 • I-131 tüm vücut tarama
 • MIBI tüm vücut tarama
 • In-111 octreotid ile tüm vücut tarama
 • I-131/1-123 MIBG tüm vücut tarama
 • Ga-67 tüm vücut tarama
 • V-DMSA tüm vücut tarama
 • Böbrek sintigrafisi
 • Böbrek sintigrafisi (ACE inhibitörlü)
 • Böbrek parankim sintigrafisi(DMSA)
 • GFR ölçümü
 • Testis sintigrafisi
 • Myokard perfüzyon SPECT
 • Myokard perfüzyon SPECT, GATED
 • İstirahat MUGA
 • Onkolojik tüm vücut PET/BT (F-18 FDG)
 • Onkolojik tüm vücüt PET/BT (Ga-68 DOTATATE / PSMA)
 • Beyin PET görüntüleme
 • Myokard PET görüntüleme
 • Radyonüklid tedavi, I-131
 • Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
 • Radyonüklid tedavi, Sm-153 (kemik ağrı palyasyonu)
 • Radyonüklid tedavi, Lu-177 DOTATATE (Somatostatin reseptör tedavisi)
 • Radyonüklid tedavi, Lu-177 PSMA (Metastatik prostat kanseri tedavisi)
 • Radyonüklid tedavi, Intraarteriyel Y-90 mikroküre
 • Radyonüklid tedavi, Sinovektomi