metin

Adı, Soyadı:
Kemal Metin Kır

Doğum Tarihi:
21 Ekim 1957

Doğum Yeri:
Nevşehir

Medeni Hali:
Evli, 2 çocuklu

Unvanı:
Profesör (Nükleer Tıp)

Lise Eğitimi:
Nevşehir Lisesi, 1974

Üniversite Eğitimi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980

Nükleer Tıp Eğitimi:
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
– 1980-1985 (Araştırma Görevlisi)
– 1985-1988 (Uzman)
– 1990-…….. (Öğretim Üyesi)

Akademik Unvanlar:
• 19.07.1980 – Tıp Doktoru
• 20.03.1985 – Nükleer Tıp Uzmanı
• 30.10.1990 – Doçent
• 26.02.1996 – Profesör

Yönetim Görevleri:
• Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
– 2000-2003
– 2006-2009
– 2012-…..

• Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
– 2018-…..

Çalışılan Kurumlar:
• 1989-1990, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nükleer Tıp Anabilim Dalı (Askerlik görevi nedeniyle Tabip Yedek Subay)
• 1980-Halen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yurt Dışı Çalışma Deneyimi:
• 1988-1989 dönemi Amerika Birleşik Devletleri Milwaukae Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünde Fellow

Dergi Editörlükleri:
• Türk Klinik Laboratuvar Dergisi
• Okmeydanı Tıp Dergisi
• Tüberküloz ve Toraks Dergisi

Ödüller, Burslar:
• TÜBİTAK, Uluslararası Üstün Nitelikli Katkı Nedeniyle 1999 yılı Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü

Üye Olunan Mesleki Dernekler:
• Türkiye Nükleer Tıp Derneği
• Society of Nuclear Medicine (USA)
• European Association of Nuclear Medicine

YAYINLAR