erkan

 

Adı, Soyadı:
Erkan İBİŞ

Doğum Tarihi:
30 Mart 1958

Doğum Yeri:
Trabzon

Medeni Hali:
Evli, 2 çocuklu

Unvanı:
Profesör (Nükleer Tıp)

Lise Eğitimi:
Trabzon Lisesi, 1975

Üniversite Eğitimi:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982

Nükleer Tıp Eğitimi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
• 1985-1989 (Araştırma Görevlisi)
• 1989-1991 (Uzman)
• 1991-…….. (Öğretim Üyesi)

Akademik Unvanlar:
• 30.06.1982 – Tıp Doktoru
• 06.09.1989 – Nükleer Tıp Uzmanı
• 14.10.1991 – Doçent
• 21.01.1997 – Profesör

Yönetim Görevleri:
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yard. (1994-1996)
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi (1996-2000)
• Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
(1998-1999)
• Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
(2000-2005)
• Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
(2003-2005, 2011-2012)
• Ankara Üniversitesi Rektörü
(2012-Halen)

Çalışılan Kurumlar:
• 1982-1984, Adalet Bakanlığı Burhaniye Cezaevi Tabipliği (Zorunlu Hizmet)
• 1984-1985, Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi
• 1985-Halen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite Dışı Kamu Görevleri:
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Komisyon Üyeliği (2003-2007)
• Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1999-Halen)
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Üyeliği (2007-Halen)

Yurt Dışı Çalışma Deneyimi:
• 1990-1991 dönemi Amerika Birleşik Devletleri Milwaukae Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünde Fellow

Dergi Editörlükleri:
• TÜBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences Bölüm Editörü
• Turkish Journal of Medical Sciences
• Journal of Nuclear Sciences

Dergi Hakemlikleri:
• Journal of Endocrinological Investigation
• Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
• Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi

Ödüller, Burslar:
• TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nun karşılıksız bursu, lise ve üniversite eğitimi boyunca, (1973-1982)
• Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) “Genel Nükleer Tıp” konusunda Rusya’da eğitim bursu (1987, 2 ay)
• Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) “Radyasyon Güvenliği ve Nükleer Tıp” konusunda ABD’de eğitim bursu (1990, 3 ay)
• TÜBİTAK, Uluslararası Üstün Nitelikli Katkı Nedeniyle 1999 yılı Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü

Katılınan Kurslar:
• Radyasyondan Korunma Kursu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, İstanbul, 1985, 1 hafta
• Radyofarmasi Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 1987, 1 hafta.
• Genel Nükleer Tıp Kursu, International Atomic Energy Agency, Moskova, 1987, 6 hafta.
• Genel Nükleer Tıp Kursu, International Atomic Energy Agency, Leningrad, 1987, 1 hafta.
• Genel Nükleer Tıp Kursu, International Atomic Energy Agency, Kiew, 1987, 1 hafta.
• Nükleer Kardiyoloji Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 1988, 1 hafta.
• Lökosit İşaretlenmesi Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara, 1989, 5 gün.
• Medical Management of Radiation Accident, Oak Ridge, Tennessie (USA), 1991, 5 gün.

Hobilerim:
• Ritim Saz (Tumba), Tenis, Doğal Taşlar

Üye Olunan Mesleki Dernekler:
• Türkiye Nükleer Tıp Derneği
• Society of Nuclear Medicine (USA)
• European Association of Nuclear Medicine

YAYINLAR