• 1 Parçacık hızlandırıcı sistem
  • 1 Mikro PET/BT kamerası
  • 1 PET/MR kamerası
  • 2 PET/BT kamerası
  • 1 SPECT/BT kamerası
  • 4 çift başlıklı gama kamera
  • 2 kemik dansitomerti cihazı
  • 1 cerrahi gama prob
  • 1 tiroid uptake cihazı
  • 1 ultrasonografi cihazı
  • 4 yataklı tedavi ünitesi