Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin köklü geçmişi olan bir Anabilim Dalı olarak Nükleer Tıp alanında; Tıp Eğitimi, Uzmanlık Eğitimi, Bilimsel Araştırmalar ve Sağlık Hizmetinde öncü konumumuzu geliştirerek sürdürmek.