Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
06590 Cebeci – Ankara

Telefon : 0312 595 64 45 – 595 63 02
Faks: 0312 362 08 97
e-posta : nukleertip@ankara.edu.tr