Ülkemizde Nükleer Tıp biliminin kuruluşunda, gelişmesinde ve kurumsallaşmasında büyük bir rolü olan Anabilim Dalımızın temeli 1961 yılında atılmıştır.

1961 Yılında Radyoloji Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Ali Tanman, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından temin edilen yardım ile Radyobiyoloji Enstitüsünün bina inşaatını başlatmış ve Kobalt-60 tedavi cihazı ile bazı radyoizotop ölçüm aletlerinin teminini sağlamıştır.

20.08.1962 Tarihinde Prof.Dr.Mehmet Ali Tanman’ın vefatı üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile proje yürütücülüğüne İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Prof.Dr.Fevzi Renda görevlendirilmiştir.

18.10.1962 Tarihinde iki katlı binanın inşaatı tamamlanmış ve cihazları monte edilerek Radyobiyoloji Enstitüsü faaliyete geçirilmiştir. 1963 Haziran ayında Fakültemiz Profesörler Kurulu Kararı ile Prof.Dr.Fevzi Renda Radyobiyoloji Enstitüsünün müdürlüğüne getirilmiştir.

Enstitünün faaliyeti için gerekli uzman doktor, hemşire, teknisyen ve personel tayinleri yapılmıştır. Fizik yüksek mühendisi Nevin Türek (1963), İç Hastalıkları uzmanı Dr.Yavuz Tarcan, Radyoloji uzmanı Dr.Vacit Tanyeri, Fakültemiz İç Hastalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayan uzman Dr.Ergun Ergun, uzman Dr.Güner Tokuz (1964) ve uzman Dr.Behçet İzbırak (1968) Enstitünün kadrolarında göreve başlamışlardır.

08.07.1963 Tarihinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kanalı ile Scintillation Probe’u (Nuclear Chicago DS 201) alınarak dinamik böbrek incelemeleri başlatılmıştır.

24.02.1964 Tarihinde Rectilinear Scanner (Nuclear Chicago 1700-B) alınarak I-131 ile tiroid, I-131 Rose Bengal ve kolloidal Au-198 ile karaciğer, I-131 HSA ile beyin ve Hg-203 chlormerodrin ile böbrek sintigrafileri uluslararası standartlara uygun olarak ülkemizde ilk defa Enstitümüzde yapılmaya başlanmıştır.

Yurt dışından temin edilen burslar ile 1962-1972 yılları arasında birçok öğretim üyesi ve uzman yurt dışından enstitümüze davet edilerek enstitü içinde ve dışında eğitimler verilmiş, kurslar ve konferanslar düzenlenmiştir. Nükleer tıbbın tanıtılmasına katkıda bulunulmuş, yöntemlerinin rutin bir hale getirilerek kullanımlarının yaygınlaşması sağlanmıştır. Anabilim Dalımızın kuruluşunda, gelişmesinde ve günümüze ulaşmasında büyük emekleri olan Prof.Dr.Fevzi Renda Hocamız, G.Taplin, H.Wagner, R.Yalow, A.Gottchalk, G.Subramanian gibi nükleer tıp otoritelerini de Enstitümüze davet ederek bilgi aktarımı yanında uluslararası camiada da tanınmamızı sağlamıştır.

1968 Yılında Ankara Üniversitesinden temin edilen ödeneklerle Enstitü binasına 3.kat ilave edilmiş ve 19 yataklı servis hizmete açılmıştır.

1970 Yılında Enstitüdeki kobalt tedavi cihazı ve bu cihazların yerleştirildiği odalar Enstitüye bitişik Radyoterapi bölümüne devredilmiştir.

1971 Yılında Radyobiyoloji Enstitüsünün adı değiştirilerek Nükleer Tıp Merkezi adını almış ve Merkez Müdürlüğüne Prof.Dr.Fevzi Renda atanmıştır.

30.05.1972 Tarihinde merkezimize tiroid uptake sistemi alınarak faaliyete geçirilmiştir.

05.04.1973 Tarihinde “Tababet Uzmanlık Tüzüğü” gereğince Nükleer Tıp ana ihtisas kabul edilmiştir. Ayrıca Tüzüğün geçici maddesine göre, altı yıl sürekli ve bilfiil nükleer tıp ile uğraşanlar yasa gereği nükleer tıp uzmanı olmuşlardır.

13.02.1974 Tarihinde Merkezimize ilk sintilasyon kamera sistemi (Siemens Pho gamma III) kurulmuştur.

1974 Yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yardımı ile Radioimmunoassay Laboratuarı kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır.

Fakültemiz İç Hastalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayan Dr.Güner Erbay ve Dr.Gülseren Aras 1976 yılında Nükleer Tıp Merkezi kadrosuna katılmışlardır.

1979 Yılında merkezin gelişmeleri göz önünde bulundurularak Fakültemiz Profesörler Kurulu Kararı ile Nükleer Tıp Merkezi kürsü haline dönüştürülmüş ve Nükleer Tıp Kürsüsü adını almıştır.

Prof.Dr.Fevzi Renda Hocamız gibi Fakültemiz İç Hastalıkları Kürsüsünde görev yapmakta iken aynı zamanda Radyobiyoloji Enstitüsü ve Nükleer Tıp Merkezinde de çalışarak gelişimimize katkıda bulunan ve Nükleer Tıp Merkezinin Yönetim Kurulunu oluşturan İç Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ali Tan Işıtman (1965), Doç.Dr.Münir Telatar (1966), Doç.Dr.Asım Akin’in (1972) Nükleer Tıp Kürsüsüne katılımları ile öğretim üyesi kadromuz oluşturulmuştur. Kürsümüzün başkanlığını Prof.Dr.Fevzi Renda yürütmüştür. Düzenlenen mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları ile asistan ve öğrencilerin bu alandaki eğitimlerine hız verilmiştir.

18.02.1982 Tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” uyarınca Dahili Tıp Bilimlerine bağlı olarak Nükleer Tıp Anabilim Dalı kurulmuştur.

08.04.1981 Tarihinde nükleer tıp uzmanlık sınavına girerek nükleer tıp uzmanı olan Dr.Güner Erbay ve Dr.Gülseren Aras, 06.04.1983 tarihinde nükleer tıp alanında doçentlik sınavına girerek ülkemizdeki ilk nükleer tıp doçentleri olmuşlardır.

Anabilim Dalımızın ilk araştırma görevlilerinden, Kasım 1980’de Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimine başlayan Dr.K.Metin Kır 30.10.1990 tarihinde, 1985 yılında uzmanlık eğitimine başlayan Dr.Erkan İbiş 14.10.1991 tarihinde Nükleer Tıp Doçenti olmuşlar ve öğretim üyesi kadromuza katılmışlardır.

1987 Yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hibe ettiği ultrasonografi cihazı ile tiroid sintigrafilerinin ultrasonografi ile birlikte değerlendirilmesine başlanılmıştır.

1990 Yılında Anabilim Dalımıza iki yataklı nükleer tıp tedavi ünitesi kurulmuştur.

04.12.1991 Tarihinde Anabilim Dalımıza ilk SPECT cihazımız (GE Starcam XR/T) kurularak hizmete açılmıştır.

1994 Yılında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde SPECT (GE Starcam 3200 XCT) ve 27.09.1995 tarihinde kemik mineral dansitometre (Norland XR-36) cihazları kurularak öncelikle yatan hastalara ve poliklinik hastalarına hizmet vermek üzere bir nükleer tıp ünitemiz açılmıştır. Bu bölümümüzde tiroid tetkikleri ve miyokard perfüzyon sintigrafisi dışında tüm sintigrafik incelemeler yapılmaktadır.

27.09.1995 Tarihinde Anabilim Dalımızda da kemik mineral dansitometre cihazı (Norland XR-36) faaliyete geçirilmiştir.

15.09.1996Tarihinde açılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezine Aralık 1996 tarihinde SPECT (GE Optima) cihazı ve Treadmill kurularak öncelikle bu merkezde yatan hastalara ve poliklinik hastalarına daha kolay ve daha güvenli kardiyak çalışmaların yapıldığı bir nükleer tıp ünitemiz hizmete açılmıştır.

1997 Yılında Anabilim Dalımızda uzman olan Dr.N.Özlem Küçük 2003 yılında Nükleer Tıp Doçenti olmuştur. Böylelikle Anabilim Dalımızın öğretim üyesi sayısı altıya yükselmiştir.

1999 Yılında alınan intraoperatif gamma probe cihazı ile meme kanserlerinde sentinel lenf nod araştırılmasına başlanılmıştır.

2004 Yılında iki yataklı tedavi ünitemizde yatak sayısı dörde çıkmıştır.

08.12.2005 Tarihinde, Anabilim Dalımızın kuruluşunda, gelişiminde, uluslararası bir referans kurumu olmasında, bu alanda birçok asistan ve uzmanların yetişmesinde, yurt dışı eğitimleri için olanak sağlanmasında büyük emekleri olan Prof.Dr.Fevzi Renda Hocamız aramızdan ayrılmıştır. Hocamızın Nükleer Tıp Biliminin Türkiye’de tanınmasında, hekimlerce bilincine varılmasında ve yaygınlaşmasında da katkıları büyüktür. 1987 yılında emekli olan Hocamız 1962 yılından itibaren Radyobiyoloji Enstitüsünün, Nükleer Tıp Merkezinin müdürlüğünü, Nükleer Tıp Kürsüsünün ve Anabilim Dalının başkanlıklarını yapmış, 1975 yılında kurulan ve kurucu üyeleri arasında yer aldığı Türkiye Nükleer Tıp Derneğinin 1975-1990 yılları arasında başkanlığını yürütmüştür.

20.10.2006 Tarihinde Anabilim Dalı binamızın giriş katında hasta kabul ve bekleme salonumuzun bulunduğu alanda yer alan tedavi ünitesine ait bölüm yeniden yapılandırılmış ve burada PET/BT sistemi (GE Discovery ST) kurularak faaliyete geçirilmiştir. Aynı tarihte Anabilim Dalımız bekleme salonuna komşu Radyoloji B bölümündeki eski Radyoterapi odalarının olduğu alanda 8 yataklı yeni nükleer tıp tedavi ünitemiz hizmete açılmıştır.

Anabilim Dalımızda 2003 yılında uzman olan Dr.Elgin Özkan 2006 yılında yeniden Anabilim Dalımız kadrosuna katılmıştır.

06.05.2008 Tarihinde, Anabilim Dalımızın gelişiminde ve tanıtımında büyük rolü olan Prof.Dr.Ali Tan Işıtman Hocamız aramızdan ayrılmıştır. 1982 yılında isteği ile emekli olan Hocamız, emekli olmadan önce ve emekli olduktan sonra Milwaukee-Medical College of Wisconsin Nükleer Tıp Departmanında görev yaptığı dönemlerde ülkemizde nükleer tıp alanında çalışan doktorların bilgi ve deneyiminin artmasına olanak sağlamıştır. Türkiye Nükleer Tıp Derneği kurucu üyeleri arasında yer almış ve 1998-2002 yılları arasında derneğin başkanlığını yapmıştır.

16.07.2012 Tarihinde Anabilim Dalımızda uzman olan Dr.Çiğdem Soydal, 23.11.2012 tarihinden itibaren Anabilim Dalımızda uzman olarak çalışmaya başlamıştır.

Anabilim Dalımız, differansiye tiroid kanserlerinde ve hipertiroidide I-131 tedavisi uygulayan en eski bölümlerden biridir. Anabilim Dalımızda, günümüzde uygulanmayan P-32 fosfat ile polisitemia vera tedavisi ve radyoaktif kolloidal altın (Au-198) ile intraperitoneal tedavi de uygulanmıştır.  Halen sekiz yataklı tedavi ünitesi ile radyonüklid tedavi konusunda sayılı merkezlerden biri olma özelliğini devam ettirmektedir.

Birçok radyonüklid tedaviyi ülkemizde ilk uygulayan merkez olma özelliğini taşıyan Anabilim Dalımızda;

  • I-131 MIBG ile nöroblastoma ve feokromositoma gibi nöral krest tümörlerinin tedavisi,
  • Re-186 HEDP ve Sm-153 EDTMP ile kemik ağrı palyasyonu (1995 yılından itibaren),
  • Y-90 silikat ve Re-186 sülfid ile radyonüklid sinovektomi (1997 yılından itibaren),
  • Y-90 ibritumomab tiuxetan ile lenfoma tedavisi (2005 yılından itibaren),
  • Y-90 mikroküre ile primer veya metastatik karaciğer tümörü tedavisi (2008 yılından itibaren),
  • 2006-2011 yılları arasında In-111 oktreotid ile, 2011 yılından itibaren Lu-177 DOTATATE ile nöroendokrin tümör tedavisi uygulanmaktadır.

Halen Anabilim Dalımızda rutin SPECT ve F-18 FDG PET incelemeleri yanında 2010 yılında TAEK işbirliği ile kurulan Ge-68/Ga-68 Jeneratörünün faaliyete geçmesi ile nöroendokrin tümörlerde Ga-68 ile işaretli peptitlerle PET çalışmaları da yapılmaktadır.  F-18 sodyum florid’in (NaF) ülkemizde üretilmesi ile birlikte F-18 NaF ile tüm vücut PET/CT görüntüleme de 2011 yılından itibaren rutin çalışmalarımızın arasında yerini almıştır.

Anabilim Dalımız halen beş öğretim üyesi, bir uzman, dört araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu, 28 idari personeli ve ileri teknolojik donanımı ile gelişimini hızla sürdürmekte ve hizmetlerini yürütmektedir.

Kuruluşundan günümüze kadar Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Fakültemiz ve Ülkemizde Nükleer Tıp Biliminin tanınmasında ve gelişmesinde önder bir akademik kurum olmuştur. 50 yıl içerisinde kazanılan deneyimleri ve günümüzdeki genç kadrosu ile gelişimini ulusal ve uluslararası alanda büyük bir ivme ile devam ettirecektir.

Radyobiyoloji Enstitümüzün kuruluşundan Anabilim Dalı oluşumuza kadar geçen sürede yöneticilik yapan Hocalarımız

Prof.Dr.Mehmet Ali Tanman, 02.08.1961-20.08.1962 Tarihleri arasında Radyobiyoloji Enstitüsünün kurulmasında proje yöneticiliği yapmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından temin edilen yardım ile Radyobiyoloji Enstitüsünün bina inşaatını başlatmış ve kobalt-60 tedavi cihazı ile bazı radyoizotop ölçüm aletlerinin teminini sağlamıştır.

Prof.Dr.Fevzi Renda, 20.08.1962-18.10.1962 Tarihleri arasında Radyobiyoloji Enstitüsünün tamamlanmasında, cihazların monte edilmesi ve faaliyete geçirilmesinde proje yöneticiliği, 1963-1971 Yılları arasında Radyobiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü,

1971-1979 Yılları arasında Nükleer Tıp Merkezi Müdürlüğü,               

1979-1982 Yılları arasında Nükleer Tıp Kürsüsü Başkanlığını yapmıştır.

1962-1972 Yılları arasında Radyobiyoloji Enstitüsünde yeni nükleer tıp yöntemlerinin kuruluşu, uygulanması ve geliştirilmesinde çalışan yabancı profesör, uzman ve teknisyenler

Prof.Dr.L.L.Langley, Alabama Üniversitesi Fizyoloji Profesörü (1962-1963)

Prof.Dr.D.E.Johnson, Los Angeles California Üniversitesi Nükleer Tıp Profesörü (1965-1966)

Dr.H.S.Stern, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Kimyası ve Radyofarmasötik Uzmanı (1967)

Rosemary Longo, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Teknisyeni (1968)

Raj Natarajan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Elektronik Uzmanı (1968)

Prof.Dr.R.A.Holmes, Marquette Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Departmanı Direktörü (1969)

Dorothy Holmes, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Teknisyeni (1969)

Dr.Radmil Hoschl, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Sintilasyon Kamerası Uzmanı     (1969-1970)

Prof.Dr.P.W.Weber, Berkeley California Üniversitesi Nükleer Tıp Departmanı Direktörü (1970)

Dr.W.Graban, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Nükleer Tıp Uzmanı (1971-1972)

Kuruluşundan günümüze kadar Anabilim Dalımızda görev alan Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.Fevzi Renda                      1962-1987

Prof.Dr.Ali Tan Işıtman                   1965-1982

Prof.Dr.Münir Telatar                      1966-1983

Prof.Dr.Asım Akin                           1972-2006

Doç.Dr.Ergun Ergun                      1964-1985

Yrd.Doç.Dr.Güner Tokuz               1964-2000

Prof.Dr.Güner Erbay                      1976-2011

Prof.Dr.Gülseren Aras                    1976-

Prof.Dr.K.Metin Kır                          1980-

Prof.Dr.Erkan İbiş                           1985-

Prof.Dr.N.Özlem Küçük                 1992-

Doç.Dr.Elgin Özkan                       2006-

Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.Münir Telatar                      1982-1983

Prof.Dr.Fevzi Renda                       1986-1987

Prof.Dr.Güner Erbay                       1985-1994, 2009-2011

Prof.Dr.Asım Akin                           1994-1997, 2005-2006

Prof.Dr.Gülseren Aras                    1997-2000

Prof.Dr.K.Metin Kır                          2000-2003, 2006-2009, 2012-

Prof.Dr.Erkan İbiş                           2003-2005, 2011-2012

Radyobiyoloji Enstitümüzün kuruluş aşamasında görev alan Fiz.Yük.Müh.Nevin Türek, 1963-1990 yılları arasında Sağlık Fizikçisi olarak, Uz.Dr.Behçet İzbırak ise 1968-1983 yılları arasında Uzman Doktor olarak Anabilim Dalımızda görev yapmışlardır.

Anabilim Dalımızda görev yapan ve doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor ünvanı almış Eczacı ve Mühendislerimiz

Dr.Kim.Yük.Müh.Ayfer Soylu       1979-2004 Radyofarmasi Laboratuvarı Sorumlusu

Dr.Ecz.Gül Oflaz                         1976-2003 Radioimmunoassay Laboratuvarı Sorumlusu

Prof.Dr.Fiz.Yük.Müh.Doğan Bor   1979-1985

Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimini tamamlayarak Nükleer Tıp Uzmanı olan Doktorlarımız

Radyoloji Uzmanı Dr.Özlem Çağlayan        1978

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Güner Erbay       1981

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Gülseren Aras     1981

Dr.Nahide Gökçora                                     1984

Dr.Necati Yılmaz                                         1984

Dr.Metin Kır                                                 1985

Dr.Nur Erçakmak                                        1985

Dr.Binnur Karayalçın                                  1987

Dr.Erkan İbiş                                              1989

Dr.Hulusi Özkaya                                      1989

Dr.Ali T.Kemaloğlu                                    1989

Dr.Tamer Atasever                                   1992

Dr.Hülya Yağcıoğlu                                  1993

Dr.Mustafa Çağın                                    1994

Dr.Meliha Korkmaz                                 1994

Dr.Erkan Altınyay                                    1994

Dr.Elçin Özalp                                        1994

Dr.Fatma Berk                                        1996

Dr.N.Özlem Küçük                                 1997

Dr.Cengiz Yağmur                                 1999

Dr.Hakan Demir                                     1999

Dr.E.Arzu Gençoğlu                              1999

Dr.İrem Köylüoğlu                                 2000

Dr.Pelin Arıcan                                      2001

Dr.Aslı Ayan                                          2002

Dr.Reza Şefizade                                2002

Dr.Elgin Özkan                                    2003

Dr.Şebnem Tuğcu                               2003

Dr.Handan Genç                                  2003

Dr.Gökhan Koca                                  2003

Dr.Burcu Uzun                                    2004

Dr.Gün Kara                                        2004

Dr.Hakan Koparal                               2004

Dr.Hülya Kulak                                    2005

Dr.S.Sinan Gültekin                            2007

Dr.Emel Tokmak                                2007

Dr.Pınar Tarı                                       2008

Dr.Reyhan Köroğlu                            2010

Dr.Seda Çağıl                                     2010

Dr.Şule Yağcı                                     2010

Dr.Çiğdem Soydal                             2012

Dr.Mine Araz                                     2012

Dr.Mustafa Filik                                 2013

Dr.Sudabeh Sobhani                        2013

Dr.Evrim Bali Ataş                            2015

Anabilim Dalımızda Nükleer Tıp Uzmanı olduktan veya doktora yaptıktan sonra akademik kariyerlerine devam eden Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler

Prof.Dr.Nahide Gökçora

Prof.Dr.Doğan Bor

Prof.Dr.Binnur Karayalçın

Prof.Dr.Tamer Atasever

Prof.Dr.Hülya Yağcıoğlu

Doç.Dr.Meliha Korkmaz

Doç.Dr.Fatma Berk

Doç.Dr.Cengiz Yağmur

Doç.Dr.Hakan Demir

Doç.Dr.E.Arzu Gençoğlu

Yrd.Doç.Dr.Reyhan Köroğlu

FOTOGRAFLARDA ANILAR